Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Epifiz bezinden salgılanan 3 hormonumuz vardır: Melatonin, serotonin ve DMT (dimetiltriptamin). ...

Normal gelişimde ergenlik gibi bazı dönemlerde madde kullanımına yatkınlık görülür. Ergenlik dönemi ile ilişkili deneyler yapma, aşırı kendine güven, duygu durumda dalgalanmalar, risk alma davranışı, akran baskısı, yenilik arayışı, narsistik özellikler madde kullanımının başlamasına neden olabilir. ...

Anksiyete ve depresyon ayrı birer hastalık olarak ortaya çıkabileceği gibi birlikte de görülebilir. Birçok postmortem ve nörolojik görüntüleme çalışmaları anksiyetesi ve depresyonu olan hastalarda prefrontal kortekste ve hippokampusta atrofiye ve nöron kaybına işaret etmektedir (Gurvits ve ark. 1996, Sheline ve ark. 1996, Shah ve ark. 1998). ...

Görme olayı birçok fizyolojik süreçte olduğu gibi beynin sadece tek bir bölgesi ile ilişkili olmayıp birden fazla alanının birbiriyle senkron bir şekilde çalışması ile gerçekleşir. Aslında görme hakkında basitçe bir düşünme gerçekleştirdiğimizde bunu anlamak çok da zor değildir. ...

Koronanın hepimizi her anlamda etkilediği bu günlerde bir çok insan yüz yüze iletişimden ve kalabalık ortamlarda sosyalleşmekten mahrum kalmış durumda, özellikle bahar ayında virüsün yayılmasıyla beraber bir çok insan sevdikleri ile görüşmek için videoların arkasına sığınan bir iletişime mahkum kaldı. Peki, beynimiz bu değişimi nasıl karşıladı? İçinde bulunduğumuz sosyal izolasyon beynimiz tarafından nasıl karşılanıyor? ...

İnsanın ruhsal yaşamında bilişsel ve duygusal süreçler söz konusudur. Bu duygusal süreçler bütün ilişkilerimizde bizi yönlendirmektedir. Duygusal süreçlerin bozulması durumunda duygudurum bozuklukları ortaya çıkar. Depresif bozukluklar da bu duygudurum bozukluklarındandır. ...

Afazi, iletişim kurma yeteneğinizi elinizden alan bir durumdur. Hem sözlü hem de yazılı konuşma, yazma ve anlama becerinizi etkileyebilen nörolojik bir hastalıktır. ...

"Ön konuşma korteksi" veya daha genel adıyla Broca alanı, Fransız cerrah Paul Broca tarafından 1860'larda beynin şekil 1’de gösterilen kısmındaki hasarın konuşma üretmedeki aşırı güçlükle ilişkili olduğunun bildirilmesi ile ortaya çıkmıştır (Yule, 2010). ...

Şiddet içerikli video oyunları kavramı daha önce gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan hareketle içerisinde yer alan karakterlerin kendilerine veya diğer öğelere bilerek ve isteyerek fiziksel-psikolojik zarar verici nitelikte muhtemel davranışlar sergiledikleri video oyunları olarak tanımlanmaktadır. ...

Patolojik bir durum (bağımlılık) ile doğal, zevkli bir durumu ilişkilendirmek için herhangi bir meşru neden var mıdır? Yazarlar, şairler ve şarkıcılar düzenli olarak aşkı acı verici bir bağımlılık olarak sunmakta, bazı aşıklar kendilerini "Adsız Seks ve Aşk Bağımlıları" (SLAA) gibi gruplara katıldıkları için bağımlı olarak görmektedirler. ...