Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş

Hiç kuşku yok ki, canlıları oluşturan organ sistemleri içinde sinir sisteminin gerek karmaşıklık gerekse plastisite bakımından çok özel bir yeri var. 21. yüzyılın bize hayli parlak görünen bilimsel gelişmişlik düzeyine karşın, sinir sisteminin işleyiş tarzı bugün hala gizemli yapısını büyük oranda koruyor. …

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.