Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Nöroanatomi

İnsan sinir sisteminin gelişimini, makroskobik ve mikroskobik anatomisini, yapısal ve fonksiyonel organizasyonunu anlatan 20 kitap bölümü,

Kitap için hazırlanmış özgün medikal illüstrasyonlar, fotoğraflar ve histolojik görüntüleri içeren zengin görsel materyal,

Öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran açık, akıcı ve özlü anlatımı ile güvenilir bir rehber,

Nöroanatomideki buluş ve kavramları içeren özgün ve güncel içerik,

Tıp Fakültesi öğrencileri, sinirbilim lisans üstü öğrencileri, beyin cerrahları, nörologlar, nöroradyologlar ve alanda çalışan araştırmacılar için kaynak,

Klinik yaklaşımlar ve vaka analizleri ile bağlantılandırılmış konu anlatımları,

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.