Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Zika virüs (ZIKV), Flaviviridae familyasından Flavivirus cinsine ait bir mikroorganizma olup zarflı ikozahedral kapsid yapısında, pozitif polariteli tek iplikçikli bir RNA virüsüdür. ...

Dünya’ nın oluşmasından yarım milyar yıl kadar sonra (günümüzden yaklaşık 4 milyar yıl önce) kabuk tabakasındaki ilkel okyanusların tuzlu sularında ilk organik moleküllerin gelişip sanki bir çeşit zarla çevrelenecek şekilde bir araya geldikleri ve bu suretle “kozervat” denen canlılık öncesi oluşum oluşturdukları düşünülmektedir. ...

Otizm; yaşamın erken dönemlerinde başlayan, yaşam boyu süren; sosyal ilişkiler, iletişim ve davranış alanlarında sorunlar ile bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluktur. ...

Yüz tanıma ve yüz ayırt etmeyle ilgili araştırmalar ses tanıma çalışmalarının yanı sıra sayıca fazladır. Son yıllara bakıldığında ise fonagnozi henüz yeni gelişmekte olan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Fonagnozi (phonagnosia) terimi ilk olarak Van Lancker ve Canter tarafından tanıdık sesleri tanınma bozukluğu olarak tarif edildi (Van Lancker & Canter, 1982). Fonagnozi, tanıdık seslerin tanınmasında bir rahatsızlık ve sesi ayırma ...

Müziğin insan hayatına yoğun bir şekilde nüfuz ettiği bu çağda, pop, klasik, rock, caz ve halk müziği, farklılaştırılmış duygusal ifade ve duygusal düzenleme ile ilişkilendirilebilen en bilinen müzik tarzlarıdır. ...

Biyografi Billy Milligan 14 Şubat 1955 tarihinde Dorothy ve Johnny çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. Billy Milligan’ın kendisinden 2 yaş büyük abisi ve 1 yaş küçük kız kardeşi vardı. Billy’nin babası komedyen Johnny Morrison çok fazla içki içen ve kumar oynayan birisiydi. Bir süre sonra depresyona giren Johnny 1959 yılında intihar etti. Billy’nin annesi Dorothy 3 çocukla birlikte bir süre ...

Monoküler derinlik ipuçları sadece iki boyutlu olarak ortaya çıkar ve tek gözle gözlemlenebilir. Binoküler derinlik ipuçları ise duyusal bilginin iki gözle üç boyutlu olarak algılanmasına dayanır. Bu ipuçları gözlerin göreli konumlarını kullanarak bir derinlik algısı oluşturur. Gözler birbirinden ne kadar uzaksa derinlik algısı da o kadar yüksek olacaktır. ...

Kıskançlık, var olan ilişkinin olası bir rakip nedeniyle kaybedilmesine yönelik üretilen yaygın ve normal kabul edilmesi gereken insani bir tepkidir. Ancak kıskanan ya da kıskanılan kişi açısından, bazı davranışsal ya da psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Bu hastalıklı kıskançlık durumu, eşin sadakatsizliğiyle meşgul olmaya dayanan aşırı kıskançlıktır ve çeşitli uygunsuz davranışlara yol açtığı gözlenmektedir. ...

Psikopatlık; yalan, insanların sömürülmesi, pervasızlık, küstahlık, ahlaki düşüklük, düşük öz-denetim ve empati eksikliği biçiminde ifade edilen bir kişilik bozukluğudur. 1800’lerin başında akıl hastalarıyla birlikte çalışan doktorlar, normal görünen hastalarından bazılarının “ahlaki çürüme” ya da “ahlaki çılgınlık” olarak adlandırdıkları sorunlara sahip olduklarını fark etmeye başladılar. Psikopat terimi ilk olarak 1900’lü yıllarda bu insanlar için söylenmiştir. Sinirbilimsel olarak kim olduğumuz beynimizin derinliklerinde ...

Ayna nöronların ne olduğunu anlatabilmemiz için nasıl keşfedildiklerine doğru kısa bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Ayna nöronlar başlangıçta 1990’larda bilim adamları tarafından makakların motor planlama bölümünde keşfediliyor. ...