Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Dünya’ nın oluşmasından yarım milyar yıl kadar sonra (günümüzden yaklaşık 4 milyar yıl önce) kabuk tabakasındaki ilkel okyanusların tuzlu sularında ilk organik moleküllerin gelişip sanki bir çeşit zarla çevrelenecek şekilde bir araya geldikleri ve bu suretle “kozervat” denen canlılık öncesi oluşum oluşturdukları düşünülmektedir. ...

Kıskançlık, var olan ilişkinin olası bir rakip nedeniyle kaybedilmesine yönelik üretilen yaygın ve normal kabul edilmesi gereken insani bir tepkidir. Ancak kıskanan ya da kıskanılan kişi açısından, bazı davranışsal ya da psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Bu hastalıklı kıskançlık durumu, eşin sadakatsizliğiyle meşgul olmaya dayanan aşırı kıskançlıktır ve çeşitli uygunsuz davranışlara yol açtığı gözlenmektedir. ...

Sinir sisteminin evrimleşmesinin ana nedeni çevreye uyum sağlama gerekliliğidir. İnsan belirli bir seviyede çevresine bağımlı değildir. Örneğin kutuplarda donmadan yaşayabilir ve okyanuslarda boğulmadan seyahat edebilir. Fakat insan dışındaki canlılar bu yeteneğe sahip değildir. İnsan çevresini değiştirebilen bir canlıdır. Çevresine uygun değişiklikler yapma davranışını hayvanlarda da görüyoruz; örnek olarak kunduzların akarsu kıyılarında setler yapmasını düşünebiliriz. Fakat hayvanların çevrelerinde değişiklik yapmaları, içgüdü ...

Beynin büyüklüğünün zekayla orantısını görebilmek için genel olarak canlıların dünyasına bakmak gerekir. Öncelikle bilinmelidir ki sinir sistemi ve beyni bulunan her canlıda aynı zamanda zekadan da söz edilebilir. Ancak bu zekâ dediğimiz şeyin ne olduğunu ve nasıl ölçülebildiğini önce öğrenmeliyiz. ...

Neandertal’lerde Bulunan veya Olması Tahmin Edilen Genler Zamanlarında Onlara Nasıl Yardımcı Oldu ve Homo Sapiens Türüne Ne Gibi Öğretiler Bıraktı? 2010 yılında araştırmacılar, Neandertallerin anatomik olarak modern insanlarla melezleştiğini biliyorlar. Bu doğrultuda bilim adamları artık modern insanlarda Neandertal gen varyantlarını izleyebilir ve korunmuş kalıntıların analizi ile birlikte, iki tür birbirinden ayrıldıktan sonra insanlarda değişen genleri ve gelişim süreçlerini tam olarak ...

Beyin, M.Ö ve M.S bugüne dek hep tam olarak anlaşılamamış ve araştırma konusu olmuştur. Bu organın hep işleyişi, fonksiyonları ve yapısı tıp bilimine önemli katkılar sağlayarak önemli bir ilerleme sağlatmıştır. ...