Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Zika virüs (ZIKV), Flaviviridae familyasından Flavivirus cinsine ait bir mikroorganizma olup zarflı ikozahedral kapsid yapısında, pozitif polariteli tek iplikçikli bir RNA virüsüdür. ...

Yüz tanıma ve yüz ayırt etmeyle ilgili araştırmalar ses tanıma çalışmalarının yanı sıra sayıca fazladır. Son yıllara bakıldığında ise fonagnozi henüz yeni gelişmekte olan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Fonagnozi (phonagnosia) terimi ilk olarak Van Lancker ve Canter tarafından tanıdık sesleri tanınma bozukluğu olarak tarif edildi (Van Lancker & Canter, 1982). Fonagnozi, tanıdık seslerin tanınmasında bir rahatsızlık ve sesi ayırma ...

Ayna nöronların ne olduğunu anlatabilmemiz için nasıl keşfedildiklerine doğru kısa bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Ayna nöronlar başlangıçta 1990’larda bilim adamları tarafından makakların motor planlama bölümünde keşfediliyor. ...

Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasındaki köprüdür. Bu süreç gerek hormonsal gerek de fiziksel olarak gelişimin gerçekleştiği çalkantılı bir süreçtir. ...

Her insanın doğumundan bir süre sonra kazanılan konuşma yeteneği, herhangi bir rahatsızlık olmadığı sürece hayatımızın sonuna kadar düşüncelerimizi, duygularımızı ve isteklerimizi belirttiğimiz bir araçtır. Hayatımızda önemli bir yer tutan konuşmanın beynimizde nasıl bir süreç sonunda ortaya çıktığına bakalım. ...

Sigmund Freud eşcinselliğe yaklaşımı; bireyin küçük yaşlarda geçirdiği cinsel tatminsizlik, kıskanç, başkaldırı veya sendromların tamamlanmaması durumu ile açıklamakta. Freud’un eşcinsellik yaklaşımı erkek ve kadın için daha farklıdır. ...

Muhakeme, bir sonuca varmak için bilgilerin ilişkilendirilip analiz edilmesi olarak tanımlanır. Sosyo-bilişsel kuramcılar her bir insanın belirli şemalara sahip olduğunu savunur. Bu yaklaşıma göre eski bilgiler ile yeni bilgiler aralarında bağ kurup anlamlı şemalar oluşur ve yorumlanır, hatırlanır, belleğe kodlanır. Davranışlar ise bilgilerin zihinde filtresidir. Kişilerin edinmiş olduğu tutumlar karar verme ve düşünmede şemalarla birlikte etki gösterir. ...

Araştırmalar gelişimin devamında sinaps sayılarını, budanmaları ölçtüler. Sonuçlara göre 3 yaşında bireyin 1000 trilyon sinaps bağlantısı varken bir gencin 500 trilyon sinaps bağlantısı olduğunu buldular. Gençlikte olan sinaps sayısı yetişkinliğe kadar devam edeceğini öngördüler.  Bu sinapsların günlük yaşamdaki ihtiyaclara ve uyaranlara bağlı olarak bir kısmı korunur, kullanılmayanlar ise zamanla kaybolur. 1 Yaşamın ilk aylarında oluşan bu bağlantılar bebeğe dışarıdan gelen ...

Neandertal’lerde Bulunan veya Olması Tahmin Edilen Genler Zamanlarında Onlara Nasıl Yardımcı Oldu ve Homo Sapiens Türüne Ne Gibi Öğretiler Bıraktı? 2010 yılında araştırmacılar, Neandertallerin anatomik olarak modern insanlarla melezleştiğini biliyorlar. Bu doğrultuda bilim adamları artık modern insanlarda Neandertal gen varyantlarını izleyebilir ve korunmuş kalıntıların analizi ile birlikte, iki tür birbirinden ayrıldıktan sonra insanlarda değişen genleri ve gelişim süreçlerini tam olarak ...

Tercih veya doğuştan gelen bir durum…Halen daha tartışma konusu. Cinsel yönelim konusu kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Cinsel yönelim ihtimallerini sayalım o zaman; karşı cinsten, aynı cinsten, her iki cinsiyetten bireyin romantik ve cinsel çekim arzusu cinsel yönelim ihtimaller arasındadır. Cinsel yönelimin aynı cinsten olması veya her iki cinsiyete de olması bilimde hala gizemini korumaktadır. Fakat sinirbilim ve psikoloji alanları bu ...