Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Kendiliğin (self) ne olduğu ve nereden ortaya çıktığı, aslında kim olduğumuza dair soruların hem felsefe hem de psikolojinin en eski tartışma alanları olduğu bilinen bir gerçektir. Bunlarla beraber güncel sinirbilim araştırmaları da fonksiyonel nörogörüntüleme yöntemleri (MRI, fMRI, EEG, EMG, PET vb.) ile aslında bu sorulara cevaplar aramaya çalışmaktadır. Fakat kavramsal açıdan net bir tanıma varılamamış olması ve kendilik beyin bölgeleriyle ...

Peroksizomal hastalıklarda yağ asidi metabolizmasındaki yetersizlik nedeniyle çok uzun zincirli yağ asitleri böbrek, karaciğer ve beyin gibi birçok farklı organ ve dokuda birikmektedir. Bu durum aynı zamanda beyin proteinlerinde ve beyinde birtakım hasarlara ve/veya işleyişte hatalara yol açmaktadır.Peroksizomal hastalıkların beyin üzerinde yarattığı iki önemli sendrom vardır.Bunlar CEDNIK Sendromu ve Zelllweger Sendromudur. CEDNIK Sendromu CEDNIK sendromu, bir veziküler membran füzyon proteinini ...

OKB (OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK) NEDİR? OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerle karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur. Obsesif Kompulsif Bozukluğu’nun daha net anlaşabilmesi açısından obsesyon ve kompulsiyon kavramlarını aşağıda daha detaylı ele almak istiyorum. Obsesyon; kişinin zihnine istediği dışında gelen, sıkıntı veren, tekrarlayıcı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kompulsiyon; obsesyona ...

Nöroplastite Sinir sisteminin yapısını, işlevini ve bağlantılarını yeniden yapılandırarak iç veya dış uyaranlara cevap verme kabiliyetine Nöroplastite denir. Plastisite konusunda yapılan çalışmaların amacı genel olarak beyin hastalıklarını tedavi etmek ve daha güçlü bir hafızaya sahip olabilmektir. Son yıllarda klinik açıdan ağrı, depresyon, şizofreni gibi zihinsel bozukluklar, merkezi sinir sistemi (MSS) yaralanması, inme, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar, alkol bağımlılığı, pediatrik / ...

Epilepsi, insanoğlu tarafından eskiden beri bilinen vehalen günümüzde de sıkça görülen nörolojik bir hastalıktır. Dünya nüfusunun yaklaşık 50 milyonu, Türkiye de ise bu rakam 700 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. (Ferhan SOYUER, 2011) Epileptik nöbet beyindeki anormal aşırı veya senkron nöronal aktiviteden dolayı oluşan geçici semptomlara verilen addır. Epilepsi ise epileptik nöbet oluşturmaya kalıcı bir yatkınlık ile karakterize olan beyin hastalığıdır. ...

Empati yokluğu ve bununla ilişkili olarak başkalarının haklarına tecavüz, tekrarlayan suçlar, pişmanlık duymama ve suçun sonuçlarından ders çıkarmama, yüzeysel ve gerçeklikten uzak her türlü manipülatif davranışlar, dürtüsellik, saldırganlık gibi durumların eşlik ettiği dikkat çekici düzeyde sorumsuz yaşam tarzı ile karakterize kişilik örüntüsünün klinik olarak anlam kazandığı bir patolojidir. On beş yaş öncesinde davranım bozukluğu olmasıyla on sekiz yaşında tanısı konulabilmektedir. ...

                                                                                                        Von Economo nöronları (VEN) insanlarda, bilişsel ve emosyonel ...

Geçmiş yaşantı ve öğrendiklerinizden tutun da şu anda yaptığınız ve gelecekte yapmayı planladığınız her şey bellek denilen yapılarda korunur. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda pek çok bellek türü keşfedilmiştir. Bunlardan süre ile ilgili olan bellek türleri kısa süreli bellek (KSB) ve uzun süreli bellektir (USB). KSB, dış dünyadan gelen bilgilerin ortalama 2sn-18dk kadar tutulduğu ve depolama kapasitesi 7 ± 2 ...

İşitme (duyma), hayvanlar alemindeki türlerin gelişmiş duyu sistemlerinden bir tanesidir. Bu sistem sayesinde havadaki moleküllerin salınımları ayrıntılı bir şekilde algılanır. Havadaki moleküllerin titreşimleri başka duyu sistemleriyle de algılanabilir. Molekül hareketinden kaynaklanan ses; kulak tarafından duyumsanır ve çeşitli sinir hücreleriyle beynin ilgili bölgelerince işlenir, bu sürece de işitme adı verilir. Kulak işitme ve denge duyusu organıdır. Dış, orta ve iç olmak ...

Çocukluğumuzdan beri sıkça duyduğumuz Alice Harikalar Diyarında hikayesinin bir sendromdan esinlenilerek oluşturulduğunu biliyor muydunuz? Alice Harikalar Diyarında Sendromu kişinin kendisini olduğundan daha küçük ya da daha büyük algılaması durumudur. Yani kişi içerisinde bulunduğu odadaki mobilyaları kendinden küçük görmekte ya da devasa görmektedir. Bu durum gözlerinizdeki bir problemin veya halüsinasyonun sonucu değil. Beyninizin içinde bulunduğunuz ortamı nasıl algıladığı ve vücudunuzun nasıl ...