Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Anksiyete, kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı vermiş olduğu ruhsal ve bedensel bir tepkidir. İnsanın var oluşunu devam ettirebilmesi açısından çeşitli durumlarda bu tepkiyi vermesi normal kabul etmektedir. ...

Dünya’ nın oluşmasından yarım milyar yıl kadar sonra (günümüzden yaklaşık 4 milyar yıl önce) kabuk tabakasındaki ilkel okyanusların tuzlu sularında ilk organik moleküllerin gelişip sanki bir çeşit zarla çevrelenecek şekilde bir araya geldikleri ve bu suretle “kozervat” denen canlılık öncesi oluşum oluşturdukları düşünülmektedir. ...

Otizm; yaşamın erken dönemlerinde başlayan, yaşam boyu süren; sosyal ilişkiler, iletişim ve davranış alanlarında sorunlar ile bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluktur. ...

Stanley Kubrick’in 1964 yapımı Dr. StrangeloveTrusted Source filmini duymuşsunuzdur .Peki, "Dr. Strangelove Trusted” filminin aynı zamanda bir hastalığın ismi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu sendroma yakından bakalım. ...

Monoküler derinlik ipuçları sadece iki boyutlu olarak ortaya çıkar ve tek gözle gözlemlenebilir. Binoküler derinlik ipuçları ise duyusal bilginin iki gözle üç boyutlu olarak algılanmasına dayanır. Bu ipuçları gözlerin göreli konumlarını kullanarak bir derinlik algısı oluşturur. Gözler birbirinden ne kadar uzaksa derinlik algısı da o kadar yüksek olacaktır. ...

Kıskançlık, var olan ilişkinin olası bir rakip nedeniyle kaybedilmesine yönelik üretilen yaygın ve normal kabul edilmesi gereken insani bir tepkidir. Ancak kıskanan ya da kıskanılan kişi açısından, bazı davranışsal ya da psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Bu hastalıklı kıskançlık durumu, eşin sadakatsizliğiyle meşgul olmaya dayanan aşırı kıskançlıktır ve çeşitli uygunsuz davranışlara yol açtığı gözlenmektedir. ...

“Kaza geçirdi dilini unuttu, kaza geçirdi ve uyandığında hiç bilmediği bir dili konuşuyordu” gibi haber başlıklarına rastlamışsınızdır. Bu haberler herkes için merak uyandırıcıdır. Gelin bu yazıda, bahsedilen konunun asıl nedeni olan Yabancı Aksan Sendromunu biraz irdeleyelim. ...

Kişinin herhangi bir baskı, tehdit altında hissetmesi, fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle oluşan günlük ve diğer hayatımızı olumsuz etkileyen bir süreçtir. Stres kelimesi, Latincede germek anlamına gelen "stringere" sözcüğünden gelir. Stres temel olarak 3 ana gruba ayrılır. ...

Psikopatlık; yalan, insanların sömürülmesi, pervasızlık, küstahlık, ahlaki düşüklük, düşük öz-denetim ve empati eksikliği biçiminde ifade edilen bir kişilik bozukluğudur. 1800’lerin başında akıl hastalarıyla birlikte çalışan doktorlar, normal görünen hastalarından bazılarının “ahlaki çürüme” ya da “ahlaki çılgınlık” olarak adlandırdıkları sorunlara sahip olduklarını fark etmeye başladılar. Psikopat terimi ilk olarak 1900’lü yıllarda bu insanlar için söylenmiştir. Sinirbilimsel olarak kim olduğumuz beynimizin derinliklerinde ...

Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasındaki köprüdür. Bu süreç gerek hormonsal gerek de fiziksel olarak gelişimin gerçekleştiği çalkantılı bir süreçtir. ...