Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Duygusal Güvenlik ve Aile Bireyler, erken çocukluk dönemlerinde maruz kaldıkları yaşantılar aracılığıyla davranış örüntüleri geliştirirler. Günümüze kadar birçok araştırma sonucu, aile faktörünün çocuğun psikolojisi üzerinde büyük etkisi olduğunu gösterir. Duygusal güvenlik ve aile içindeki üyelerle iletişim tarzı ise psikopatolojinin gelişmesiyle ilgilidir. En önemli risk faktörü; ailedeki şiddet, çatışma, agresyon ve hakarettir. Çünkü böyle bir ailede büyüyen çocuğun duygusal güveni zedelenir, ...

Bağımlılık, madde kullanıldığında veya eylem gerçekleştiğinde belirli bir süre sonra vücudun tekrar kullanılmasını veya yapılmasını isteme durumudur. Bağımlılık aşama aşama gerçekleşir. Bağımlı tanısı için en az üç temel özelliğin olması gerekir. Bunlar: tolerans gelişimi, bağımlı yapan unsurun kullanılmadığında yoksunluk belirtileri, bırakma girişimlerinin başarısız olması, kullanma ölçütünden fazla kullanmak, zarar görmesine rağmen kullanıcının maddeyi kullanmaya devam etmesi, madde dolayısıyla kişide sosyal, ...

Yerkish, insan olmayan primatlar tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş, sözcük tabanlı yapay bir dildir. Klavyelerin her biri bir kelimeyi, kişiyi veya fikri temsil eden sembollere dayanır ve bu klavyeler insan araştırmacılarla ‘iletişimin’ temelini oluşturur. Adını ilk kullanıldığı laboratuvarın kurucusu olan ABD’li psikolog Robert M. Yerkes’ten alan bu dil, lexigrams adı verilen soyut sembollerin bir sözlüğüdür. Bazı şempanze ve bonobolar, yüzlerce sembolü ...

Bellek organizmanın kendisi ve yaşadığı çevresindeki bilgileri aklında tutmasıdır(Fuster,1999).Bellek tanımını bu şekilde yapabilsekte bellek içerik,süre,sözle ifade edilip edilememe açısından türlü alt gruplara ayrılır ve tek bir tanımdan ziyade türlere göre değişik tanımları içerisinde barındırır.Şimdi bu bellek çeşitlerine,anatomik olarak belleğin ilgili olduğu yapılara ve bu yapıların işlevini yerine getiremedği durumlarda ortaya çıkan bellek kaybı çeşitlerine bakalım. Bellek çeşitlerini açıklamada ilk bakacağımız ...

"Ön konuşma korteksi" veya daha genel adıyla Broca alanı, Fransız cerrah Paul Broca tarafından 1860'larda beynin şekil 1’de gösterilen kısmındaki hasarın konuşma üretmedeki aşırı güçlükle ilişkili olduğunun bildirilmesi ile ortaya çıkmıştır (Yule, 2010). ...

Yüz tanıma ve yüz ayırt etmeyle ilgili araştırmalar ses tanıma çalışmalarının yanı sıra sayıca fazladır. Son yıllara bakıldığında ise fonagnozi henüz yeni gelişmekte olan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Fonagnozi (phonagnosia) terimi ilk olarak Van Lancker ve Canter tarafından tanıdık sesleri tanınma bozukluğu olarak tarif edildi (Van Lancker & Canter, 1982). Fonagnozi, tanıdık seslerin tanınmasında bir rahatsızlık ve sesi ayırma ...

“Kaza geçirdi dilini unuttu, kaza geçirdi ve uyandığında hiç bilmediği bir dili konuşuyordu” gibi haber başlıklarına rastlamışsınızdır. Bu haberler herkes için merak uyandırıcıdır. Gelin bu yazıda, bahsedilen konunun asıl nedeni olan Yabancı Aksan Sendromunu biraz irdeleyelim. ...

Her insanın doğumundan bir süre sonra kazanılan konuşma yeteneği, herhangi bir rahatsızlık olmadığı sürece hayatımızın sonuna kadar düşüncelerimizi, duygularımızı ve isteklerimizi belirttiğimiz bir araçtır. Hayatımızda önemli bir yer tutan konuşmanın beynimizde nasıl bir süreç sonunda ortaya çıktığına bakalım. ...

Forkhead box protein P2 ( FOXP2 ) geni, dil ve konuşma ile ilişkili özelliklerde temel rol üstlenen bir proteindir. FOXP2 transkripsiyon faktörünü etkileyen ciddi bir mutasyon, dil ve konuşma bozukluklarına neden olmaktadır. ...

Nöronlar arasındaki diyalog, nefes almaktan algılamaya, düşünmeden koşmaya kadar tüm sinir sistemi aktiviteleri için kritik öneme sahiptir. Yine de nöronal iletişim o kadar hızlı ve o kadar küçük bir ölçekte ki, nasıl gerçekleştiğini tam olarak açıklamak son derece zordur. Özel bir görüntüleme sistemi tarafından etkinleştirilen Deniz Biyolojisi Laboratuvarı’ndaki (MBL) Nörobiyoloji kursundaki bir ön gözlem, nöronların sinyallerinin “tonunu” modüle ederek birbirleriyle nasıl ...