Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Beyin atlasları nöroanatomik açıdan çokça bilgi vermektedir. Bu bilgilerin hem mecazen hem fiziksel ağırlığı dolayısı ile çeşitli kurum ve üniversiteler bu atlasları hem insan için hem fare için bir yazılım geliştirerek web sitelerine aktarmışlardır. ...

Temporal lob alt yüzeyinde bulunan uzuncana bir yapı olan fusiform girus görsel bilgi işleme ve yüzü tanımaya ilişkin bir yapıdır. İnferior temporal girus’un üstündedir. Yapılan çalışmalar bize gösterdi ki yüz tanıma işlemi beyinde yüz tanıma bölgesinde(face-fusiform-area(FFA)) gerçekleşiyor. ...

SEREBRO-SPİNAL SIVI Serebrospinal sıvı(SSS) bir diğer adıyla Beyin-Omurilik sıvısı(BOS) olarakta adlandırılır. Adında anlaşılacağı üzere beyin ve omurilikte bulunan renksiz ve berrak bir sıvıdır. Serebrospinal sıvı beyin yapısında ventriküller olarak adlandırılan birbirine bağlı odacıklarda da bulunup bu odacıkların içine doğru uzanan ve oldukça yoğun bir damarlanma gösteren SSS üretilmesini sağlayan yapı koroid pleksustur. Koroid pleksus günde 500 mililitre üretilip her üç ...