Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Duygu ve Mantık Beyinde Nasıl Dengelenir?

Yaşamda gezinmek duygu ve mantığı dengelemeyi gerektirir, bu ön singulat korteksin beyin bölgesi “32. alanı” tarafından başarılır. Journal of Neuroscience’da maymunlarda yayınlanan yeni araştırmaya göre, alan bilişsel ve duygusal beyin bölgeleri arasındaki bilgileri aktararak duygusal dengeyi koruyor .

Duygusal denge, depresyon gibi duygudurum bozukluklarında karışır ve kontrolsüz olumsuz duygulara ve ruminasyondan kurtulamamaya yol açar. Aslında, depresyonu olan kişilerde genellikle aşırı aktif bir alan, yani duygusal ifade ile ilgili bir bölge vardır.

Sağlıklı duygusal düzenleme, dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) gibi bilişsel bölgeler ile subgenual korteks olarak da bilinen alan 25 gibi duygu bölgeleri arasında iletişim gerektirir. Ancak bu iki alan birbiriyle zayıf bir şekilde bağlantılı olduğundan, işin içinde bir aracı olmalıdır.

Joyce vd. Rhesus maymunlarında DLPFC, alan 25 ve potansiyel bir aracı olan alan 32 arasındaki bağlantıları görselleştirmek için çift yönlü nöron izleyiciler kullandı. DLPFC, en güçlü engelleyici nöronların bulunduğu alan 32’nin en derin katmanlarına bağlanır. Alan 32, alan 25’in her katmanına bağlanarak onu alan 25 aktivitesinin güçlü bir düzenleyicisi olarak konumlandırır.

Bu, çalışmadan bir diyagramdır
DLPFC’den gelen yüzeysel katman nöronları, A32’nin derin katmanlarına ileri beslemeli projeksiyonlar gönderir. A32, A32’nin yüzeysel ve derin katmanlarından kaynaklanan projeksiyonları A25’e gönderir. Yüzeysel katmanlardaki engelleyici nöronları ağırlıklı olarak hedefleyerek, A32’den A25’in yüzeysel katmanlarına giden yollar, uyarıcı sinyallerin yerel devre boyunca yayılmasına izin verebilir. A32, ağırlıklı olarak derin katmanlardaki PV nöronlarını hedefleyerek, daha güçlü bir inhibitör sistemi devreye sokar ve muhtemelen yerel devrede aktiviteyi azaltma konusunda daha güçlü bir yeteneğe sahiptir. Görüntü, Joyce et al., JNeurosci 2020’ye aittir.

Sağlıklı beyinlerde, DLPFC duygusal dengeye izin vererek 25. alan aktivitesini dengelemek için 32. alana sinyal gönderir. Ancak depresyonda, DLPFC’den gelen sessizlik, çok fazla alan 25 aktivitesi ve kontrol dışı duygusal işleme ile sonuçlanır.

NEUROSCİENCE NEWS ALINTIDIR.

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.