Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Freud ve Psikanalizinin Nörobilimsel Bakış Açısı

Bu yazıyı sesli dinlemek isterseniz Youtube Kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Freud’un Narsizm üstüne kitabında ‘’Unutmamamız gerekir ki psikoloji ile ilgili bütün geçici fikirlerimiz bir gün organik substratlar baz alınarak açıklanacaktır. Göründüğü kadarıyla bazı kimyasal maddeler ve işlemler cinselliği yaratmakta ve bireyin hayatını sürdürmesine izin vermektedir’’ demişti. Frued’un ortaya attığı bilinçdışı kavramı günümüzde hangi beyin bölgesinde olduğu halen tartışılmaktadır. Diğer teorilerinde olan İD ve EGO benliklerinin yerini nöropsikanalistler aslındaaz çok bilmektedir.

Kısaca İD’nin nörobilimini tanımlayacak olursak; İD insanın ilkel benliğidir, 0-6 yaşlarında, Latent döneme kadar İD bireyi kontrol altına alır ve istediğini alabilmek için sürekli Superego ile savaşır. İnsan beyni evrimi bilindiği üzere aşağıdan yukarıya doğrudur. En başta oluşan beyin yapıları aslında bireyin iç dengesini düzenlemesi için oluşan yapılardır yani kalp atım hızı, hapşırma ve diğer temel durumlar gibi. Limbik sistem ise aslında tam olarak İD’e denk gelmektedir. Örneğin limbik sistemin yapısında bulunan amigdala temel korkuları sağlar. Unutmamak gerekir ki amigdala da duygusal belleği taşıyıcı bağlantılarda bulunmaktadır.

Bunlar HPA ekseni yardımı ile travmaların hatırlanmasına yol açar. Freud’un nevrotik kaygısı ise tamda bundan bahseder ve Freud’a göre İD’den gelen dürtüsel özelliğin Ego tarafından kontrol edilemeyeceğinden kaynaklanan kaygıdır. Ki ruhsal hastalıklar İD ve Superego arasında ki çatışmanın Ego tarafından artık giderilememesidir. Bunun nörobilimi amigdalanın belleği ile frontal korteks arasında ki bağlantıların olağandışı çalışması ve bununla beraber tramvayı başlatmak için HPA eksenini başlatmasıdır. İD’in tahmini olarak nörobilimi bu iken Freud’un birçok teorisi beyin üzerinde halen tespit edilemiyor. Tabi Freud’un zamanında Nörogörüntüleme sistemleri olsa kim bilir başka ne çok teoriler ortaya atardı…

 

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.