Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Hipokampal Nöronların Sanat İle Buluşması

Çeşitli Hipokampüs Temelli Araştırmalar Sonucu Ortaya Çıkan Farklı Hipokampüs ve Hipokampal Nöronların Görselleri

Bu, CA2 inhibitör nöronlarının açık mavi renkte boyandığı fare hipokampüsünün bir görüntüsüdür. Araştırmacıların fare şizofreni modelinde, bu bölge nöronlarda önemli bir azalma gösterdi ve buna sosyal bellekte bir eksiklik eşlik etti. Kaynak

 

Hayvanlar, hipokampustaki nöronlar tarafından oluşturulmuş zihinsel haritaları kullanarak gezinirler, burada bir farede resmedilmiştir. Yeni bulgular, bu nöronların aynı yerin birden çok haritasını çıkarabileceğini gösteriyor. Kaynak

 

16 haftalık bir farenin hipokampusundaki nörojenez. Yetişkin nöral kök hücreler, dentat girusun subgranüler bölgesinde çoğalır ve granül hücrelere farklılaşır (kırmızı, 0-4 haftalık; yeşil, 8 haftalık oluşum). Kaynak

 

Doğum sonrası 7. günde fare hipokampusundaki dentat girus, mavi çekirdek işaretleyicidir, yeşil HOPX ifade eden projenitör hücrelerin neslidir ve kırmızı hücre proliferasyonunun işaretidir. Kaynak

 

Hipokampal sinir hücresi aksonları mavi renkte gösterilir ve glial hücreler yeşildir. Tüm hücrelerin çekirdekleri kırmızıya boyanmıştır. Kaynak

 

Genç nöronlar (yeşil) insan hipokampüsünde 13 yaşında ve 35 yaşında (soldan itibaren) doğum sırasına göre gösterilmekte. Kaynak

Kaynak

 

Şekiller, spesifik nöronal işaretleyici nörofilaman H (kırmızı) ve astrositik işaretleyici glial fibriler asidik proteine ​​(GFAP, yeşil) karşı antikorlarla etiketlenmiş fare hipokamal dokusunun mikroskobik immünofloresan görüntülerini gösterir. Astrositler özellikle periventriküler ve perivasküler alanlarda bol miktarda bulunurlar, burada kan-beyin bariyerini oluşturan anahtar bileşenlerden biridir (şekil a; büyütme x 100). Aksonların ve astrositik süreçlerin iç içe geçmesi daha büyük büyütmelerde görülebilir (şekil b ve c; büyütme x 1000). Son araştırmalar, nöronal ateşleme, nörotransmiter metabolizması, sinaptogenez ve nöroplastisite gibi çeşitli homeostatik ve adaptif süreçlerde astrositlerin aktif düzenleyici rolünü açıkça göstermektedir. Kaynak

Şekil a
Şekil b
Şekil c
Fare hipokampüsü, NeuN antikorları (yeşil), miyelin bazik proteini (kırmızı) ve DNA (mavi) ile boyanmıştır. Kaynak

 

Yetişkin nörogenezinin meydana geldiği önemli bir yapı, anıların kazanılması için önemli olan hipokampüstür. Bu görüntü, hipokampusun bir alt yapısı olan dentat girus içinde doğan fare nöronlarını (yeşil renkli) göstermektedir. Kaynak

 

MIT sinirbilimcileri, tanıdık bireylerin anılarını depolamaktan sorumlu nöronları belirlediler. Yeşil etiketli bu hücreler, hipokampusun vCA1 olarak bilinen bir bölgesinde bulunur. Kaynak

Hipokampüse İlişkin Mikroskobik ve 3D Videolar

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.