Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Psikopati genetik olarak aktarılabilir mi? Genetik olarak suça yatkınlık gösterebilir miyiz?

İnsanlar ve diğer birçok memeli X-kromozomu üzerinde bulunan bir gen tarafından kodlanan MAOA enzimini üretir. Bir enzim olarak, MAOA, stres ve duygu düzenlenmesi ile ilişkili çeşitli beyin fonksiyonlarında yer alan serotonin, norepinefrin ve dopamin dahil olmak üzere biyojenik aminlerin metabolizmasında önemli bir rol oynar. Monoamin oksidaz A geni eksikliği ile sonuçlanan, MAOA geninin anlamsız bir mutasyonu erkeklerde hafif retardasyon (gerilik), aşırı reaktif saldırganlık, şiddetli ve dürtüsel davranış ile karakterize bir sendromla ilişkilendirilmiştir.[23] Monoamin oksidaz A geni ve saldırganlık arasındaki ilişki, erkek Maoa-knock-out farelerin hiper-agresif davranış gösterdiği ve korku tepkilerini artırdığı hayvan modellerinde tekrarlanmıştır. (Ün, 2018)

XP 11 Geni

Bazı insanlar tuhaf davranışları, tavırları ve yaşam tarzlarından dolayı sorunlu ve anormal olma eğilimine sahip olarak diğerlerinden kolayca ayırt edilebilirler. Bazıları ise tamamıyla normal görünürler; iyi eğitimlidirler, iyi bir işe sahiptirler, işlerinden iyi bir konuma ve yüksek maaşa sahiptirler ve bu insanlar beyaz yakalı olarak adlandırılırlar. Ne var ki psikopattırlar, beyaz yakalı psikopatlar… George Bernard Shaw New York bölge savcısı John Grambling Jr.’ın soygunuyla alakalı bir mektup aldı. Bu adam bir çok bankayı, onların güvenini kazanarak ve milyonlarını kaybetmesine neden olarak aldatmıştı. Grambling çekici ve gizemli karakterlerini kullanarak insanları manipüle etti. Buna rağmen Grambling’in davranış ve eylemleri açıkça psikopati kriterlerine uygundu, ancak diğerleri gibi acımasız ve şiddet içeren cinayetler şeklinde işlenmediği aşikardı. Bu tür suçlar beyaz yakalı suçlar olarak adlandırılmaktadır. Bu insanların yani “Beyaz yakalı psikopatların” yüzlerinde bir gülümseme vardır, oldukça çekicidirler, ses tonlarında büyük bir güven vardır, sadece boyunlarında, uyarı çanları eksiktir. Beyaz yakalı psikopatlar eğitimlerini, sosyal ilişkilerini kullanırlar ve insanların paralarını şiddet kullanmadan alırlar. Beyaz yakalı psikopatlar manipüle etme karakterlerini, sadece para için kullanmazlar aynı zamanda ailelerini, akrabalarını, arkadaşlarını ve adalet sistemini de kullanırlar. Beyaz yakalı suçlular ceza hukuku ve ceza infaz kurumu dışında kalma eğilimine sahiptirler bu nedenle uzun süre işlemlerine devam ederler. Savcı vekili Brian Rosner, Grambling olayını cezai bir durum olarak yorumlar ve şöyle söyler “O başkalarının yaşamları ve gelecekleri üzerinden güç kullanmayı arzuladı. Kariyerleri ve hayalleri yıkarak topluma büyük zarar verdi. Hesap edilemez bir acı ve psikolojik zarar verdi. Araçları kibar olmasına rağmen iç güdüleri bir hayvan kadar vahşi idi”. Beyaz yakalı psikopatlar, yatırım danışmanları, doktorlar, avukatlar ve psikologlar olabilir. Onlar her yerdeler, bazıları cezaevlerinde, bazıları da aramızda… (Fidanboylu, 2012)

Kaynakça:

  • Ün Mine, Akbaş Yasemin, Erbaş Oytun, ‘’Psikopati’’, FNG & Bilim Tıp Dergisi, 2018;4(4):225-228, doi: 10.5606/fng.btd.2018.040
  • Fidanboylu Kübra, Üreyil Sevcan, Gümrükçüoğlu Nigar, Suçlu Zihinler Nasıl Düşünür: Psikopati ve Suç Arasındaki İlişki, Senior Seminar-497 Gül Çörüş 25/Mayıs/2012
Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.