Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Retiküler Formasyon

RETİKÜLER FORMASYON

Retiküler formasyon arka beyinde yer alan beyin sapı kısmıdır. Üst kısmında talamus ve hipotalamus aşağısında medulla spinalis vardır. Retiküler formasyon nöronlarını yukarı doğru orta beyine ve ön beyine uzatır. Bu alandaki büyük nöronların fonksiyonları motor küçük nöronların fonksiyonları ise duyusaldır. Retiküler formasyon serebral korteksi impuls bombardımanına sokarak sürekli uyanıklığı sağlar. Retiküler formasyon periferik sinir sisteminden,deriden ve iç organlarından uyarılar alır. Retiküler formasyonun retiküler aktive edici sistem bölgesinin afferent ve efferent yolları sayesinde bilinçlilik durumu sağlanır.Retiküler formasyon asetilkolin ve dopaminin en çok salgılandığı çekirdekleri barındırır. Bunlar rafe nükleus, arkuat nükleustur.

RETİKÜLER FORMASYON GÖREVLERİ

Retiküler formasyon her duyu impulsunu kortikal bölgeye geçirerek bir uyarı durumu sağlamaz. Önemli olanı ve olmayanı ayırır.
Örneğin şehirde yaşamaya alışmış biri için köyde şelale sesi onun için bir uyarı durumu olacak ve retiküler aktive edici sistem tecrübe sayesinde önemli ve önemli olmayan duyu impulslarını ayırt ederek öğrenecek.
Nörotransmitterlerin çoğu retiküler formasyonda ve bulunduğu bölgede üretilir.
Hormonal denge ve biyolojik ritmin düzenini sağlar.
Aynı zamanda kranial çekirdeklerin motor bölümlerini içerdiğinden dolayı yüz ve kafa motor hareketlerinden de sorumludur.
Otonom sinir sistemi ve otonom işlevlerlede ilgilidir. Örneğin;öksürme,kusma ve nefes alma vb.

RETİKÜLER FORMASYONDA SORUNLAR

Retiküler formasyon beyin sapında bulunduğu ve otonom işlevlerle ilgili olduğu için hayati önem taşır. Retiküler formasyonunda lezyonu olan biri sürekli komaya girer ve dış
dünyadan habersiz kalabilir.
Retiküler formasyonun mezensefalon kısmında bulunan okülomotor sistemi sağlayan pontin paramedian retiküler formasyon(PPRF) gözlerin ipsilateral çalışmasını sağlamaktadır. Burada lezyon konjuge bakışı mekanizmasını bozacaktır.
Retiküler formasyon bozukluğunda pedinküler hallusinasyonlar görülebilmektedir. Halusinasyonlar sıklıkla çok canlı, çok renklidir. Bir çok sahneler içerir. İşitsel de olabilir. Genellikle güneş batımında ortaya çıkar. Kişi bu halusinasyonların gerçek olmadığının farkındadır.

Kaynakça; Rezzan Tuncay/İTFNöroloji/Nörovasküler Sendromlar(2008), Sara Zarko Bahar,Edip Aktin/İTFNöroloji/ Koma ve Komalı Hastanın Muaynesi(2009), Öget Öktem Tanör/ Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş/ s:11(2006)

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.