Sinirbilim ile ilgili her şey burada→

Yüz Tanımayı Sağlayan Fusiform Girus Nöroanatomik Lokasyonu

YÜZÜ TANIYAN BÖLÜM-FUSİFORM GİRUS

Temporal lob alt yüzeyinde bulunan uzuncana bir yapı olan fusiform girus görsel bilgi işleme ve yüzü tanımaya ilişkin bir yapıdır. İnferior temporal girus’un üstündedir. Yapılan çalışmalar bize gösterdi ki yüz tanıma işlemi beyinde yüz tanıma bölgesinde(face-fusiform-area(FFA)) gerçekleşiyor. Yüzü tüm olarak algılamasından ziyade bu bölüm yüze ilişkin olan bütün bilgileri diğer bölgelerden gelen bilgilere göre analiz eder. Superior temporal sulkus gözün bakışları ile ilgilenirken inferior oksipital girus yüzün bölümleri ile ilgili verileri alıyor.

Yüz tanımaya ilişkin olarak çeşitli hormonlarda salgılandığı bilinmekte. Bunlardan en bilineni ise dopamindir. Dopamin miktarının artışı yüz tanıma ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Dopamin insanlık için hayati ve önemli bir hormondur. Dopamin rutin faaliyetlerde salgılandığı gibi miktarına bağlı olarak çeşitli emosyonel davranışlara da etkisi olmaktadır. Buna ilişkin olarak fusiform girusta ki dopamin miktarının fazla olması bizim için olumlu bir sonuç verecektir.Doç.Dr.Rympa’nın yaptığı bir araştırmaya göre yüz tanıma ilişkisinin sosyal ilişki ile bağlantı konusunda şunları söylemektedir;’’Yüz
tanımada iyi olan insanlar, yüz tanımayı ayırt etmekte zorlananlara göre daha sosyal ve dışa dönüktürler.

Araştırmalar yüz tanıma faaliyetinde daha çok sağ hemisferin aktive olduğunu gözlemlemişlerdir. Fakat bazı araştırmalarda sol hemisfer ile sağ hemisferinde aynı etkiyi gösterdiğini söylemektedir.

KAYNAKÇA: Ozan Ezgi Berberoğlu/Cinsiyetin Yüz Kodlama Üzerindeki Etkisi,Sıdıka Özemre/Yüz Tanıma Ve Dopamin İlişkisi/2016

Barış Akar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4.Sınıf Öğrencisi. Sinirbilim Topluluğu Kurucu/Başkanıdır. Sinirbilimin her alanına ilgi duyup bu yönde etkinlikler düzenleyip, kitaplar yazmaktadır. İlke olarak sinirbilimi geliştirmek, yaymak ve araştırmak olarak benimsemiştir.